Sola Flow Measurement

Petrojarl I - (Norwegian)

Petrojarl I er det første produksjonsskipet som ble bygget oppdrag i Nordsjøen. Skipet ble bygget i 1985 i Japan.

Det første oppdraget til Petrojarl I var for Norsk Hydro på Osebergfeltet.

I forbindelse med oppdraget på Glitne ble skipet oppgradert og tilpasset på flere områder. Et av disse var på området fiskal måling av olje og gass.

Jeg deltok i dette prosjektet og ledet oppgadering og fornyelse av de fiskale målesystemene. Min deltakelse var svært kostnadseffektiv for PGS fordi jeg i startfasen arbeidet fra mitt eget kontor og kun belastet prosjektet med noen få timer inntil ombyggingen startet for fullt på verftet. I preiodene med lit behov for meg i prosjektet gjorde jeg oppdrag for andre oppdragsgivere.

Jeg har også vært involvert offshore i forbindelse med endelig uttesting og igangkjøring.

Prosjektet gikk ut på å: 

  • Oppgradere oljemålestasjonen  med nye computere med software og ny instrumentering. Målestasjonen fikk også instalert tilstandsbasert overvåking.  De nye "flowcomputerene" er av typen Daniel micro5000. Supervisor computeren er en industriell PC med software basert på Software fra Stephan Gielespie Consultants.
  • Installere en brennselgass måler av typen Instromet Q-sonic
  • Installere en fakkelgassmåler av typen Fluenta MK130.

Alle målestasjonene er integrert i computersystemet slik at alle kan overvåkes fra den samm overordnede (supervisor-) computeren  

De nye målesystemene er levert av Holta & Haaland Instrumentering i Bergen.

I september 2001 startet Petrojarl I et oppdrag for Statoil med å produsere olje på Glitnefeltet 22 nautiske mil nord for Sleipner.

Sola Flow MeasurementTelephone: 51 65 62 52Nettstedskart