Sola Flow Measurement

Referanser (Norwegian)

Siden oppstarten i Juni 2000 har jeg gjort følgende oppdrag

  1. Oversettelse av kalibreringsdatabasen Hoeywell Loveland DOCUMINT til norsk. Dette oppdraget ble utført for Instrutek i Larvik i tidsrommet Mai-Juni 2000
  2. Oppdatering av Esso sine målemanualer på Balder og Jotun. Oppdraget ble utført for ConTech i September 2000
  3. Deltok i Sørco sitt team for utarbeidelse av oppstarts og system dokumentasjon for Statoils Huldra platform. Oppdraget ble utført for Sørco AS høsten 2000
  4. Målerevisjon av måling av olje og gass fra Lulitafeltet i Dansk sektor. Oppdraget ble utført i Esbjerg for Statoil gjennom Contech i Januar 2001
  5. Utarbeidet målemanual for Statoils platformer Huldra og Veslefrikk. Oppdraget ble utført for Sørco AS våren 2001.
  6. Prosjektoppfølging for oppgradering av den fiskale oljemålestasjonen og innstallasjon av brennsel og fakkelgassmålere  på Petrojarl I. Oppdraget er utført for PGS production. Oppdraget startet i september 2000 og vil bli avsluttet i Oktober 2001.
  7. Utarbeidet målemanual for Petrojarl I. Oppdraget ble utført for PGS production våren 2001. Oversatt til Norsk vinteren 2002.
  8. Diverse assistanse til PGS, Petrojarl I i forbindelse med oppstartsfasen for de nye fiskale målesystemene ombord. Oppdraget startet i Oktober 2001.
  9. Skrive systembeskrivelser for Ekofisk. Oppdraget utføres for Uptstream Management.Oppragsstart Oktober 2001.
  10. Involvert i å skrive retningslinjer for måling av olje og gass til bruk over hele verden for et stort Amerikansk oljeselskap.
Sola Flow MeasurementTelephone: 51 65 62 52Nettstedskart